Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Placeringsintäkter lyfte förbundets ekonomi

Det går bra för Journalistförbundet om man ser på de ekonomiska nyckeltalen. År 2017 präglades särskilt av goda intäkter från placeringsverksamheten.

Årsredovisningen godkändes på fullmäktiges vårmöte 18 maj 2018.

Intäkterna från medlemsavgifterna fortsätter sjunka, de sjönk med 2,4 procent 2017, men intäkter från placeringsverksamheten gjorde att resultatet landade på plus. Utgifterna för verksamheten minskade en aning. Journalistförbundets egendom värderas till drygt 21,9 miljoner euro (21,2 miljoner euro 2016).

I årsredovisningen fästs uppmärksamhet vid att värdet på aktieportföljen i början av 2018 varierat kraftigt. Det är sannolikt att förbundet de närmaste åren inte kommer att nå upp till lika höga placeringsintäkter som under de senaste åren. “Det är därför skäl att även i fortsättningen planera och kritiskt granska förbundets verksamhet”, står det i redovisningen.

Några nyckeltal ur årsredovisningen 2017:

  • Utgifter för verksamheten: -3 847 743 euro.
  • Intäkter från medlemsavgifterna: 5 361 000 euro, vilket är 2,4 procent lägre än 2016. Av dessa intäkter betalades drygt 1 454 000 euro till arbetslöshetskassan Finka och drygt 939 000 euro till medlemsföreningarna.
  • Nettointäkterna för placerings- och finansieringsverksamheten:  1 449 000 euro (850 000 år 2016).
  • Räkenskapsperiodens vinst: 685 914 euro (60 531 euro 2016).