Generell / 24.09.2018

Pekka Laine är en stolt ”vanlig medlem”

Pekka Laine. Kuva/Bild: Laura Oja. Bild:
"Samhället fungerar inte ifall var och en enbart tänker på sig själv. Fackförbunden är en viktig del av det finländska avtalssamhället", säger Yles Pekka Laine.
”När jag funderar på min roll i fackföreningsverksamheten är jag närmast en vanlig apatisk medlem som snurrar runt i sin egen lilla värld. Samtidigt har jag en stark känsla av att det hör till saken att höra till facket. Den känslan har jag haft ända sedan jag klev in i arbetslivet. Jag är en stolt vanlig medlem. Jag tror på fackförbundens roll i avtalssamhället och på deras grundläggande uppdrag. Samhället fungerar inte ifall var och en enbart tänker på sig själv Den viktigaste medlemsförmånen för mig är tidningen Journalisten. På tidningens sidor läser jag om branschens glädjeämnen och bekymmer. Tidningen är en central del av min yrkesidentitet. På samma sätt är medlemskapet i Journalistförbundet en del av min yrkesidentitet. Jag har ett drömjobb, i en bransch där allt bygger på att vi arbetar tillsammans. Och även om många ser sig själva som ensamvargar eller solister har vi alla lärt oss av någon annan. Därför ger jag själv också gärna råd och tips om någon ber mig om det. I det journalistiska yrket påminner mycket om upplägget med mästare och gesäll. Det är viktigt att vi känner att vi är medlemmar av en gemenskap där vi stödjer varandra. Det är särskilt viktigt i en tid när många vill dra undan mattan för medierna. Pekka Laine är musikjournalist på Yle.  Texten är en del i serien Medlemmarna berättar där förbundets medlemmar berättar om sin relation till Journalistförbundet. Tidigare avsnitt hittar du här. 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.