Generell / 22.05.2019

Opinionsnämnden för massmedier anställer ny ordförande

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister. ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed och att försvara yttrande- och publiceringsfriheten. Ordförande leder Opinionsnämnden som samlas till möte cirka tio gånger per år. Nämnden behandlar anmälningar och tolkar journalistreglerna och god journalistisk sed. Ordförande följer mediebranschen och aktuella frågor som berör journalistisk etik. Tillsammans med styrelsen för Opinionsnämndens understödsförening ser ordförande till att självregleringen inom branschen fungerar. Ordförande deltar aktivt i den offentliga debatten i frågor som berör journalistisk etik och självreglering. Ordförande leder också ONM:s kansli och ansvarar för ONM:s ekonomi. Hen fungerar som understödsföreningens och dess styrelses sekreterare. Arbetet kräver gedigen insyn i journalistisk etik, frågor som berör yttrandefrihet och i mediebranschen och dess utveckling. Ordförande bör kunna uppträda offentligt, hen ska ha språkkunskaper och ledarskaps- och samarbetsegenskaper, vilka bekräftats i praktiken. Ordförande väljs för ett tidsbundet arbetsavtal på fyra år. Arbetet börjar 1 januari 2020. Ordförande kan också väljas för ytterligare fyra år till. Valet görs varje gång genom en offentlig ansökningsprocess. Skicka din ansökan samt dina löneanspråk före 14 juni 2019 till sirkka.saarinen@medialiitto.fi. För ytterligare information: Styrelseordförande för understödsföreningen Jukka Holmberg, tfn. 040 735 1690.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.