Generell / 08.02.2022

Nytt kollektivavtal för film- och teveproduktioner

Det nya kollektivavtalet för film- och tevebranschen har godkänts. Journalistförbundet, Teme (Förbundet för teater och media i Finland) samt arbetsgivarsidans Palta har alla godkänt förhandlingsresultatet som nåddes 31 januari. Det nya avtalet träder i kraft den första februari och gäller till och med 31 januari 2024 förutsatt att parterna innan slutet av november i år når en överenskommelse om löneutvecklingen 2023. Både de personliga lönerna och tabellönerna stiger med 2 procent 1 maj 2022. I den personliga löneförhöjningen är 0,5 procent företagsspecifik och arbetsgivaren fattar beslut om hur den delas ut. "Den nya avtalet ger personalen bättre förutsättningar att orka i sitt arbete", säger Journalistförbundets ombud Terhi Tarvainen som specialiserat sig på film- och tevebranschen. Tarvainen lyfter fram förbättringarna i hur arbetstiden fördelas. "Det finns förbättringar i vilotiden samt i hur arbetstiden jämnas ut i arbete som görs i perioder. I branschen är det vanligt med intensiva arbetsperioder och bestämmelser som förbättrar betydelsen av en normal 40 timmars arbetsvecka och tillräcklig vila gör att man orkar bättre", säger Tarvainen. Förhandlingarna om det nya kollektivavtalet som berör 1400 proffs i film- och tevebranschen inleddes i december. Också kollektivavtalsförhandlingarna mellan Journalistförbundet, Teme och Mediarinki Oy har nått ett resultat. Journalistförbundets styrelse godkänner Mediarinkis avtal på sitt möte 10 februari. Läs mer om vårens och sommarens kollektivavtalsförhandlingar här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.