Generell / 03.08.2018

Nyhetsjournalisten Anna Sievälä tror på förbundets förhandlingsposition

Uutistoimittaja Anna Sievälälle liittoon kuuluminen oli alusta saakka selvää. Bild:
”Redan i början av min karriär kändes det självklart att jag skulle ansluta mig till Journalistförbundet. Först var jag ändå inte säker på att jag skulle godkännas som medlem eftersom jag på den tiden enbart jobbade som inhoppare. Att höra till ett fackförbund är viktigt för mig. Medlemskap i Journalistförbundet stärker min yrkesidentitet och min självkänsla som journalist. I min egen vardag har förbundets utbildningar betytt mycket för mig. Det är fint att man med hjälp av dem gratis kan utveckla sig och förbättra sina kunskaper. Och även om jag i mitt arbetsliv inte stött på juridiska problem är det skönt att veta att juridisk hjälp finns att få, ifall jag skulle behöva det. Bland förbundets viktigaste uppgifter är att förhandla om kollektivavtalet för oss. Kollektivavtalsförhandlingarna är viktiga också för dem som inte hör till förbundet. Det är viktigt att så många som möjligt hör till Journalistförbundet. Ifall nivån att medlemskap sjunker försämras vår förhandlingsposition. I dag är jag ordförande för journalistföreningen i Norra Karelen. För många år sedan, då jag inte ens var med i lokalföreningens verksamhet, deltog jag i ett evenemang som lade grunden för min vilja bli aktiv i föreningen: Vår föreningen ordnade en kurs som pågick hela helgen på vår holme. Jarno Liski var en av föreläsarna och han talade bland annat om hur det är att jobba som frilansjournalist och hur man kan upprätthålla arvodesnivåerna på rätt nivå. Det var uppmuntrande för en ung journalist. Vi åkte båt till och från holmen. Jag minns att vi på sjön mötte vi en båt som kantrade. När jag några månader senare blev ombedd att komma med tvekade jag inte en sekund. Stämningen på holmen hade varit trevlig.” Anna Sievälä är nyhetsjournalist vid tidningen Karjalainen (från 13 augusti nyhetsjournalist vid uutissuomalainen) och ordförande för journalistföreningen i Norra Karelen, Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys.  I serien Medlemmarna berättar får vi läsa om olika medlemmar, om deras jobb och om deras relation till Journalistförbundet. Läs de tidigare delarna här. Du kan också söka tidigare delar under nyckelordet "Medlemmarna berättar" i sökrutan.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.