Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nya studentombudet Satu Hurme: “Jag vill berätta om allt bra som förbundet gör”

Satu Hurme har valts till Journalistförbundets nya studentombud. Hon inleder sitt arbete i januari 2023 och är förbundets tredje studentombud, Hurme studerar till medianom vid yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Till studentombudets arbete hör bland annat att utveckla Journalistförbundets arbete för och med branschens studenter, besök i läroinrättningar och att träffa studenter runt om i Finland. Studentombudet utreder också fur Journalistförbundet kan bli bättre på att rekrytera studenter till Journalistförbundet och vad förbundet borde göra för att fler studenter ska stanna som medlemmar.

“Jag väntar ivrigt på att börja jobba. Jag vill höra studenters tankar om hur de upplever Journalistförbundet. Jag vill också berätta om fackföreningens betydelse och om allt gott som Journalistförbundet gör”, säger Hurme.

Hurme har tidigare ingått i Journalistförbundets samarbetsgrupp för studiefrågor.

“Där väcktes tanken på att söka det här jobbet.”

Arbetet som studentombud är ett tidsbundet, två-årigt deltidsjobb. De tidigare studentombuden har varit Laur Forsén och Martta Kallionpää.