Generell / 24.11.2022

Nya studentombudet Satu Hurme: ”Jag vill berätta om allt bra som förbundet gör”

Satu Hurme har valts till Journalistförbundets nya studentombud. Hon inleder sitt arbete i januari 2023 och är förbundets tredje studentombud, Hurme studerar till medianom vid yrkeshögskolan Haaga-Helia. Till studentombudets arbete hör bland annat att utveckla Journalistförbundets arbete för och med branschens studenter, besök i läroinrättningar och att träffa studenter runt om i Finland. Studentombudet utreder också fur Journalistförbundet kan bli bättre på att rekrytera studenter till Journalistförbundet och vad förbundet borde göra för att fler studenter ska stanna som medlemmar. "Jag väntar ivrigt på att börja jobba. Jag vill höra studenters tankar om hur de upplever Journalistförbundet. Jag vill också berätta om fackföreningens betydelse och om allt gott som Journalistförbundet gör", säger Hurme. Hurme har tidigare ingått i Journalistförbundets samarbetsgrupp för studiefrågor. "Där väcktes tanken på att söka det här jobbet." Arbetet som studentombud är ett tidsbundet, två-årigt deltidsjobb. De tidigare studentombuden har varit Laur Forsén och Martta Kallionpää.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.