Satu Hurme har valts till Journalistförbundets nya studentombud. Hon inleder sitt arbete i januari 2023 och är förbundets tredje studentombud, Hurme studerar till medianom vid yrkeshögskolan Haaga-Helia. (mer …)