Generell / 18.01.2019

Nya rekommendationer för frilansar

Finlands frilansjournalister har publicerat nya rekommendationer för hur mycket en frilans ska fakturera under 2019. Till exempel ska en skrivande journalist fakturera 502 euro och en fotograf 727 euro för en dags jobb. Du hittar de nya rekommendationerna i sin helhet här. Rekommendationerna grundar sig på statistik över inkomster för journalister och andra kommunikationsproffs i ett anställningsförhållande samt på företagarens kostnader (bland annat pensionsskydd, utrustning, hyror etc). Rekommendationerna har förnyats. Tidigare utgick man från att frilansen sålde rätten att publicera verket en gång. I de nya rekommendationerna grundar sig försäljningen av upphovsrätten på att uppdragsgivaren har rätt till kontinuerlig användning av verket, men inte tillstånd att överlåta verket vidare. Grafikernas och förlagsredaktörernas arvodesrekommendationer påverkas inte av den utvidgade upphovsrätten eftersom det vanligen inte uppstår upphovsrätt vid redigeringsarbete. Finlands frilansjournalisterna har också skapat en tjänst där frilansar kan fylla i hur mycket de har fått betalt för vilken typ av arbete. På det sättet försöker man skapa jämförbar data över nivån på arvodet för en viss typ av verk (artiklar, bilder, videon m.m.). Du hittar tjänsten via länken (på finska).

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.