Generell / 29.09.2020

Nya medlemmar i Journalistförbundets styrelse – motionerna godkändes

Journalistförbundets fullmäktige samlades i Helsingfors – delvis på distans. Foto: Mika Heijari Bild:
Journalistförbundets fullmäktige samlades den 28–29 september i Helsingfors. På mötet fattades beslut om motioner och den nya sammansättningen i förbundets styrelse. Det gick att närvara på mötet i hotell Clarion på Busholmen eller så kunde man delta på distans över nätet, vilket många fullmäktigemedlemmar också gjorde. [caption id="attachment_2943569" align="aligncenter" width="660"] Ingrid Svanfeldt inledde anförandet om bättre arbetshälsovård för freelancers med en stunds gymnastik. Foto: Tommy Pohjola[/caption] Fullmäktige godkände motionen som gäller anställda som jobbar obekväma arbetstider, gör långa arbetspass eller har ofta många lördagar och söndagar i schemat. Tanken är att de här människorna ska omfattas av permitterings- och arbetslöshetslagarna. Nu ska Journalistförbundet med andra fackföreningar påverka lagstiftningen. Motionen lämnades in av journalistföreningen i Åbo – Turun journalistiyhdistys. Också en motion om att utreda frilansarnas sjukpenning och arbetshälsovård diskuterades. Önskemålet är att Journalistförbundet utreder på vilket sätt frilansare har möjlighet till sjukfrånvaro och hur mycket de erhåller i sjukpenning eller Fpa-stöd.  Motionen godkändes men utan tillägget att jämföra arbetshälsovården i olika mediehus.
Nya och gamla ansikten i styrelsen
Det sker förändringar i Journalistförbundets styrelse. Då Susanna Sjöstedt avgår från styrelsen och posten som styrelsens vice ordförande är det Anu Kähkönen, styrelsemedlem sedan tidigare, som tar över som vice ordförande. Kähkönen har jobbat länge i olika förtroendeuppdrag inom Yle. Antti Laakso är ny styrelsemedlem. Han arbetar vid Yle i Björneborg.   Läs nyheten på finska här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.