Generell / 30.09.2021

Nya förtroendepersoner väljs i oktober

Valen av nya huvudförtroendemän, vilka görs i enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal, förrättas i oktober. Det här innebär att pressen och förlagsredaktörerna väljer förtroendepersoner för en två års mandatperiod. Den nya perioden börjar i januari 2022 och räcker till sista december 2023. Huvudförtroendemän väljs i mån av möjlighet i alla företag där det finns minst tre medlemmar i Journalistförbundet. Utöver huvudförtroendemannen väljs en vice huvudförtroendeman och i stora tidningsföretag väljs också avdelningsförtroendemän. Ifall inga av dessa val kan förrättas väljs en kontaktperson vars namn förmedlas till Journalistförbundet. Via hen kan förbundet sedan skicka information och meddelanden. Ifall redaktionen har en egen arbetarskyddsfullmäktig lönar det sig att välja denna samt två vice arbetarskyddsfullmäktige på samma gång som man väljer huvudförtroendeman. Ifall man på arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för alla personalgrupper kan valet förrättas i november-december. Föreningar och fackavdelningar får information om valen. Du kan hitta mer info här, på svenska och här på finska.    

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.