Generell / 09.01.2023

Ny handbok om omställningsförhandlingar publicerad

Journalistförbundet har publicerat en uppdaterad handbok för omställningsförhandlingar. Omställningsförhandlingar – anvisningar för förhandlingar som inletts för att minska arbetskraften av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker innehåller praktiska råd och relevant lagstiftning. Den listar också saker som är viktiga att minnas då arbetsplatsen står inför omställningsförhandlingar. Du hittar handboken här: Omställningsförhandlingar_handbok_2023. Kom ihåg att journalistförbundet stödjer vid omställningsförhandlingar. Journalistförbundet ger allmän information samt information via följande kanaler:
  • handboken
  • förbundets webbplats, www.journalistiliitto.fi
  • Juristjouren som är öppen vardagar kl. 13–16 på numret 044 7555 000 samt lakineuvonta@journalistiliitto.fi
Arbetslöshetskassan A-kassan stödjer i frågor som berör arbetslöshetsskydd och utkomstskydd: a-kassa.fi. Journalistförbundet hjälper förtroendepersoner vid omställningsförhandlingar. Efter att informationen om omställningsförhandlingarna nått förbundet utser man på Journalistförbundets kansli en ansvarig kontaktperson som håller kontinuerlig kontakt med förtroendepersonen. Journalistförbundet hjälper bland annat med att se igenom avtal som arbetsgivaren eventuellt lägger fram. Förbundet hjälper också med att skapa utkast till avtal och skriftliga förslag.  

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.