Journalistförbundet har publicerat en uppdaterad handbok för omställningsförhandlingar. Omställningsförhandlingar – anvisningar för förhandlingar som inletts för att minska arbetskraften av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker innehåller praktiska råd och relevant lagstiftning. Den listar också saker som är viktiga att minnas då arbetsplatsen står inför omställningsförhandlingar.

Du hittar handboken här: Omställningsförhandlingar_handbok_2023.

Kom ihåg att journalistförbundet stödjer vid omställningsförhandlingar. Journalistförbundet ger allmän information samt information via följande kanaler:

  • handboken
  • förbundets webbplats, www.journalistiliitto.fi
  • Juristjouren som är öppen vardagar kl. 13–16 på numret 044 7555 000 samt lakineuvonta@journalistiliitto.fi

Arbetslöshetskassan A-kassan stödjer i frågor som berör arbetslöshetsskydd och utkomstskydd: a-kassa.fi.

Journalistförbundet hjälper förtroendepersoner vid omställningsförhandlingar. Efter att informationen om omställningsförhandlingarna nått förbundet utser man på Journalistförbundets kansli en ansvarig kontaktperson som håller kontinuerlig kontakt med förtroendepersonen. Journalistförbundet hjälper bland annat med att se igenom avtal som arbetsgivaren eventuellt lägger fram. Förbundet hjälper också med att skapa utkast till avtal och skriftliga förslag.