Generell / 15.01.2021

Nu dags att söka sommarjobb i mediebranschen

I januari öppnade mediehus och redaktioner ansökningarna för sommarjobben. Journalistförbunden och mediehusen har liksom i fjol kommit överens om tidpunkten för sommarjobben i en gemensam rekommendation. Rekommendationen gäller inte anställningen av sommarvikarier som är bekanta från tidigare. Målet med en gemensam rekommendation är att konkurrensen om skickliga sommarjobbare inte tidigareläggs år för år. Rekryteringar kan göras när arbetsgivarna och arbetssökandena är på det klara med behovet av sommarjobb. Den gemensamma rekommendationen gjordes för första gången 20129 och har varit lyckad. Enligt en enkät till dem som sökte journalistiska sommarjobb 2020 underlättade rekommendationen sökprocessen. Också arbetsgivarna har upplevt att den nya praxisen fungerar. Alla mediehus som var med i fjol är med i år, bland annat HSS Media, KSF Media, Svenska Yle och Åbo Underrättelser. Också nya mediehus har anslutit sig till rekommendationen.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.