Generell / 27.05.2020

Lättare att söka sommarjobb tack vare ny rekommendation

Tack vare en överenskommelse mellan Journalistförbundet och mediehusen kunde man i år inte söka sommarjobb i mediebranschen förrän i mitten av januari. Nu visar en färsk utredning att den gemensamma rekommendationen om att senarelägga ansökningstiden för sommarjobben var lyckad. Utredningen om den nya rekommendationens effekter gjordes som en enkät till till dem som i år sökt sommarjobb inom journalistiken. "Svaren visar att det här är en praxis som många hoppas att ska gälla även i fortsättningen. Det finns också förhoppningar om en motsvarande överenskommelse för praktikplatser ", säger Laura Forsén, Journalistförbundets ombud för studiefrågor. Enkätsvaren visar att det inte var tyngre än tidigare att söka sommarjobb i år, trots att många sökte flera jobb på samma gång. Var femte svarande hade skickat mellan fem och tio ansökningar. Var tionde hade skickat över tio ansökningar. Målet med rekommendationen var att stoppa utvecklingen med mediehus som år efter år tidigarelagt rekryteringen av sommarvikarier i kampen om skickliga vikarier. Rekommendationen lyfte fram att det är klokt att öppna rekryteringen då både arbetsgivaren och den anställda känner till sommarens tidtabeller och behov. Konkurrensen om sommarjobben är fortfarande hård. "Två tredjedelar svarade att rekommendationen inte minskat konkurrensen", säger Forsén. I enkäten fanns också frågor om coronaepidemins inverkan på sommarjobben. Var femte svarande berättade att deras jobb skjutits upp på grund av epidemin. Var femte svarade att deras jobb inhiberats. Satsa mer på rekryteringsprocessen Enligt enkäten kunde mediehusen förbättra sina rekryteringsprocesser. Endast 36 procent fick en bekräftelse på att varje  ansökan tagits emot, 45 procent fick oftast svar och 14 procent sällan. Fyra svarande fick aldrig svar. Rekryteringsprocessens olika skeden och tidtabell var inte tydlig för alla sökande. "Det lönar sig att aktivt och öppet kommunicera om hur rekryteringen framskrider och om att platserna fyllts", säger Laura Forsén. Rekommendationen om tidtabellen för rekryteringen av sommaranställda gällde för årets sommarjobb. "Journalistförbundet ska avtala om en motsvarande praxis också för nästa år", lovar Laura Forsén. Journalistförbundets enkät för dem som sökt branschens sommarjobb var öppen 28 april – 14 maj 2020. På enkäten, som fanns både på finska och svenska, svarade 83 finskspråkiga och 4 svenskspråkiga studenter. 82 procent av de svarande hade fått ett sommarjobb.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.