Medlem / 24.10.2019

Mika Heijari är förbundets nya informatör

Mika Heijari (51) är Journalistförbundets nya informatör. Heijari har tidigare jobbat som journalist, informatör och kommunikationschef. "Jag ser fram emot att få jobba med förbundets medlemmar, anställda och samarbetsparter. Jag vill vara med och förbättra interaktionen och utveckla förbundets kommunikation", säger Mika Heijari som valdes av Journalistförbundets styrelsen i oktober. Mika Heijari har en gedigen erfarenhet av kommunikation och medier. Han har jobbat som journalist bland annat på Yle. Under de tio senaste åren har han jobbat med företags- och organisationskommunikation. Han kommer närmast från VR. Under hösten och vintern handlar förbundets kommunikation mycket om de pågående kollektivavtalsförhandlingarna. "Efter det koncentrerar jag mig särskilt på att utveckla kommunikationen." Heijari talar gärna svenska.

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.