Generell / 28.04.2022

Mer samarbete mellan medlemsföreningarna – mer jämlika medlemstjänster

Journalistförbundets utskott för föreningsutveckling har i tre års tid funderat på hur medlemmarna kunde erbjudas mer jämlik service. Frågan har diskuterats i förbundets styrelse, i fullmäktige, i föreningar och på förbundets föreningsdagar.

En del medlemsföreningar har mer resurser än andra att ordna olika evenemang. Nu är målet att medlemsföreningarna ska samarbeta mera. Utskottet föreslår att medlemsföreningarna öppnar sina tillställningar för alla medlemmar, oberoende av ort eller medlemsförening. Det här skulle öka jämlikheten och förbättra tjänsterna runt om i landet.

Journalistförbundet har i dag sammanlagt 18 medlemsföreningar. En del är lokala och bundna till orten (till exempel Ålands journalister), andra är nationella och har en koppling till arbetsuppgifterna (till exempel SET, Finlands frilansjournalister eller Radio- och teveredaktörernas förbund).

"Utskottet anser att det i fortsättningen är viktigast att fokusera på att utveckla verksamhetskulturen mellan föreningarna", säger utskottets ordförande Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Utskottet har också funderat på om små föreningar kunde anställa gemensamma ombud för att sköta löpande ärenden. Det här skulle frigöra resurser, till exempel för att ordna evenemang.

"Givetvis bestämmer föreningarna själva om en sådan här sak men utskottet uppmanar dem att diskutera en sådan här möjlighet", säger Hämäläinen."

 

Ny slogan i samband med förbundets namn

Journalistförbundets utskott för föreningsutveckling har också funderat på Journalistförbundets namn. Utskottet föreslår att Journalistförbundets officiella registrerade namn fortsätter vara Finlands Journalistförbund. I samband med namnet kunde man ändå koppla olika slogans, eventuellt sådana som varierar beroende på situationen. Sloganerna kunde användas i marknadsföringssyfte och i förbundets kommunikation, för att bredda bilden av Journalistförbundet. Till exempel "Journalistförbundet – för medieproffs". På så sätt kunde man ta i beaktande förbundets medlemmar som har en mångsidig bakgrund. Sloganerna skulle tas fram på finska, svenska och engelska. Journalistförbundets fullmäktige behandlar utskottets förslag på sitt vårmöte i Helsingfors 19–20 maj.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.