Generell / 08.02.2023

Medlemsförsäkringens rättskyddsförsäkring blir mer omfattande

Journalistförbundets medlemsförsäkring finns sedan 1 januari i försäkringsbolaget Fennia. I samband med bytet av försäkringsbolag ändrades också medlemsförsäkringens rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddförsäkringens försäkringsbelopp höjdes och självrisken sjönk. Försäkringsbeloppet är nu 25 000 euro (tidigare 14 000 eller 7 000) och självrisken 10 procent (tidigare 15 procent), minst 500 euro. Försäkringen  täcker förutom tvistemål även brottmål i begränsad utsträckning. Syftet med försäkringen är att täcka medlemmens nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall. Försäkrade är Journalistförbundets medlemmar då de jobbar inom branschen i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller motsvarande. Frilansmedlemmar är försäkrade till den del det handlar om att sköta ett uppdrag som kan likställas med att sköta ett uppdrag i ett anställningsförhållande. Ta alltid först kontakt med förbundet I rättsfrågor bör medlemmen alltid först vara i kontakt med Journalistförbundet. Från förbundet får medlemmen råd i hur och i vilka fall försäkringen kan användas. Förbundets juristjour är öppen vardagar kl. 13−16, tfn 044 7555 000. Du kan också skicka e-brev: lakineuvonta(at)journalistiliitto.fi.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.