Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Medlemsförsäkringens rättskyddsförsäkring blir mer omfattande

Journalistförbundets medlemsförsäkring finns sedan 1 januari i försäkringsbolaget Fennia. I samband med bytet av försäkringsbolag ändrades också medlemsförsäkringens rättsskyddsförsäkring.

Rättsskyddförsäkringens försäkringsbelopp höjdes och självrisken sjönk. Försäkringsbeloppet är nu 25 000 euro (tidigare 14 000 eller 7 000) och självrisken 10 procent (tidigare 15 procent), minst 500 euro.

Försäkringen  täcker förutom tvistemål även brottmål i begränsad utsträckning. Syftet med försäkringen är att täcka medlemmens nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall.

Försäkrade är Journalistförbundets medlemmar då de jobbar inom branschen i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller motsvarande. Frilansmedlemmar är försäkrade till den del det handlar om att sköta ett uppdrag som kan likställas med att sköta ett uppdrag i ett anställningsförhållande.

Ta alltid först kontakt med förbundet

I rättsfrågor bör medlemmen alltid först vara i kontakt med Journalistförbundet. Från förbundet får medlemmen råd i hur och i vilka fall försäkringen kan användas. Förbundets juristjour är öppen vardagar kl. 13−16, tfn 044 7555 000. Du kan också skicka e-brev: lakineuvonta(at)journalistiliitto.fi.