Journalistförbundets medlemsförsäkring finns sedan 1 januari i försäkringsbolaget Fennia. I samband med bytet av försäkringsbolag ändrades också medlemsförsäkringens rättsskyddsförsäkring. (mer …)