Generell / 30.11.2018

Medielaget är styrelsens främsta bedrift

Illustration/Kuva: Tuomas Kärkkäinen. För Journalisten 14/2018. Bild:
Andelslaget Medielaget, utveckling av utbildnings- och fortbildningsutbudet samt tätare kontakter med branschens studenter. Så ser topplistan ut när Journalistförbundets styrelse räknar upp förbundets största framsteg under den fyra år långa mandatperioden går mot sitt slut. Styrelsemedlemmarnas syn på verksamheten och de främsta bedrifterna framgår ur Nina Erhos artikel i tidningen Journalisten 14/2018. Tidningen frågade samtliga 13 styrelsemedlemmar vad de anser att förbundet lyckats med under mandatperioden 2015–2018. Tio styrelsemedlemmar nämnde grundandet av andelslaget Medielaget. "Journalistförbundet har inte tidigare hjälpt egenanställda så här konkret. Förbundet fick upp ögonen för frågor som är väsentliga för dem som jobbar med korta kontrakt eller som företagare mot sin vilja", skriver Kirsi Mattila från radio- och tevejournalisternas frilansavdelning FAO. Medielaget är ett andelslag för professionella inom medier och kommunikation. Andelslaget sköter bland annat fakturering och byråkrati för sina medlemmars räkning. Medielaget inledde sitt arbete 2017 och hade i november i år 217 medlemmar. Som exempel på hur utbildningsutbudet utvecklats nämndes karriärrådgivningen. Tätare kontakter med studenterna främjas bland annat av att styrelsen i våras anställde en studentambassadör på deltid. Uppgiften sköts av Martta Kallionpää. Läs hela artikeln i Journalisten 14/2018 (på finska). Journalistförbundets fullmäktige väljer en ny styrelse för mandatperioden 2019–2022 på sitt fullmäktigemöte den 12 december 2018.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.