Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Marika Väisänen Journalistförbundets nya ombud med fokus på film- och tevebranchen

Marika Väisänen är Journalistförbundets nya ombud med fokus på film- och tevebranschen. Väisänen börjar jobba på förbundet i januari 2023.

Väisänen kommer att ingå i Journalistförbundets intressebevakningsenhet som bland annat ger juridisk rådgivning och förhandlar om kollektivavtal.

Väisänen har tidigare jobbat för Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme) där hon varit sakkunnig inom frågor som berör film- och tevebranschen.

“Jag är väl insatt i frågor som berör frilansar och självanställda”, säger Väisänen.

Hon konstaterar att Journalistförbundet i sin intressebevakning visat prov på långsiktighet och specialkunskap.

“Det är något jag värderar högt”, säger Väisänen.

Väisänen började jobba med intressebevakning för cirka sex år sedan. Före det jobbade hon i nästan 15 år inom film och tevebranschen. Hon har bland annat regisserat sex dokumentärfilmer. Hon var också fackligt aktiv i föreningen SET (numera en del av Journalistförbundet) som bevakar intressena för dem som jobbar inom film- och tevebranschen.

“Jag har också specialiserat mig på frågor som berör jämlikhet i arbetslivet. För tillfället är jag studieledig och skriver min pro gradu-avhandling för Tammerfors universitet”, säger Väisänen.

På fritiden ägnar sig Väisänen bland annat åt sport och motion: joga, boboll och gymträning. Hon ägnar sig också åt politisk föreningsverksamhet.