Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet vill få bukt med förtäckta anställningar

Förtäckta anställningar det vill säga egenföretagare som jobbar på villkor som liknar en anställds är ett allt större problem, särskilt inom mediebranschen. Nu ska Journalistförbundet försöka få bukt med problemet.

“Att driva anställda till att bli egenföretagare är ett lätt sätt för arbetsgivaren att slippa ansvar och besvärliga “tvångsanställningar”. För en anställd kan det vara enda sättet att ens få någon typ av arbete.”

Bland annat det här skriver Radio- och tevejournalisternas (RTRF) förbund i en motion till fullmäktige. RTRF vill att Journalistförbundet rensar bort problemet med så kallade förtäckta anställningar och arbetar för att gränserna mellan anställda och företagare ska bli tydligare.

“När det gäller många egenföretagare är det lätt att se att det inte handlar om äkta företagsverksamhet. Många av dem som jobbar som företagare men med villkor som liknar en anställds uppfyller lätt kriterierna för att vara anställda “på riktigt”. De är “företagare” men jobbar i uppdragsgivarens kontor, med uppdragsgivarens utrustning, under den tid uppdragsgivaren vill och under uppdragsgivarens uppsikt. Särskilt fräckt blir det då “företagaren” är beroende av en enda uppdragsgivare”

Journalistförbundets styrelse tackade för motionen och lyfte fram att förbundet redan i dag jobbar för att tydliggöra gränserna mellan arbetstagare och företagare. En tydligare gränsdragning berör särskilt frilansar och personer som jobbar med audiovisuell produktion och kommersiell radio, i synnerhet av-översättare.

Journalistförbundet kommer också i ramtiden att träffa ministrar, övriga beslutsfattare och tjänstemän för att påverka lagstiftningen i denna fråga.

Texten uppdaterad 23.5.2019 kl. 23. Formuleringen egenanställd mot sin vilja ändrad till förtäckt anställning .