Gruppen ITSET som representerar egenanställda kräver att skyddet för dem som jobbar som om de vore anställda utvidgas. I Finland har den dramatiska minskningen av arbete under den pågående krisen slagit särskilt hårt mot service- och kulturbranschen där många är egenanställda. (mer …)