Generell / 28.04.2021

Lönerna stiger i maj för flera av Journalistförbundets medlemmar

I början av maj stiger lönerna för flera yrkesgrupper vars kollektivavtal Journalistförbundet förhandlat om. De kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna är följande: Pressens kollektivavtal: personliga löner 1,4 %, företagsspecifik höjning 0,6 %. Om man inom företaget inte kan komma överens om hur den företagsspecifika förhöjningen ska fördelas så ges 0,3 % som en allmän höjning och arbetsgivaren fattar beslut om hur 0,3 % fördelas. Tabellönerna stiger 2,0 %. Förlagsredaktörernas kollektivavtal: personliga löner 1,4 %, företagsspecifik höjning 0,6 %. Om man inom företaget inte kan komma överens om hur den företagsspecifika förhöjningen ska fördelas så ges 0,3 % som en allmän höjning och arbetsgivaren fattar beslut om hur 0,3 % fördelas. Tabellönerna stiger 2,0 %. MTV:s programarbetares kollektivavtals protokoll: personliga löner 2,0 %, arbetsgivaren bestämmer om hur 0,4 % fördelas. Sanoma Media Finlandis företagsspecifika avtal som gäller Nelonen Medias radiokanalers journalister: lönerna höjs med 2,0 %, av detta är den allmänna höjningen 1,4 % den företagsspecifika höjningen 0,6 %. Du hittar kollektivavtalen här.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.