Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kvinnliga journalisters lönedag är 18 december

Fredagen 18 december är kvinnliga journalisters lönedag. Kvinnornas lönedag är en symbolisk dag som lyfter fram löneskillnaden mellan kvinnor och män. Från den här dagen jobbar kvinnorna “utan lön” till årets slut.

Enligt Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning är “kvinnans euro” i mediebranschen 97 cent. För två år sedan var den 96 cent.

“När det gäller jämställdhet i löner är vi på rätt väg men vi har inte nått målet”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

I de branscher som Journalistförbundet företräder är kvinnornas lönedag betydligt senare om man jämför med alla branscher i hela landet. Enligt STTK:s beräkningar är kvinnornas lönedag i snitt redan den 1 november  i och med att kvinnor i medeltal tjänar 84 cent då män tjänar en euro.

”Journalistförbundet har alltid ansett att lönefrågan och jämställdhet är viktiga. Vi måste jobba hårt för att nå jämställdhet i lönerna, både i förbundet och på arbetsplatserna. Jämställdhet är en fråga för hela branschen”, säger Petri Savolainen.