Generell / 29.09.2023

Köper du frilansmaterial? Kom ihåg att höja arvodena

Kollektivavtalen som Journalistförbundet förhandlade fram i våras innehåller löneförhöjningar för dem som har ett anställningsförhållande. För att frilansars inkomstutveckling inte ska släpa efter ytterligare är det en bra tid att också höja frilansarnas arvoden. Journalistförbundets och Finlands frilansjournalisters rekommendationer för frilansarvoden har uppdaterats och beaktar nu den 3,5 procents löneförhöjning som gjordes i somras i enlighet med kollektivavtalet. För en dags arbete är rekommendationen till exempel för skrivande journalister 559 euro, för fotografer 844 euro och för förlagsredaktörer 540 euro. Du hittar samtliga rekommendationer för skrivande journalister, fotojournalister, förlagsredaktörer och grafiker här.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.