Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kollektivavtalsförhandlingarna inleds – förbundet förhandlar om nio avtal

Förhandlingsrundan för nya kollektivavtal har inletts. Avtalsrundan är denna gång längre än normalt. Den första förhandlingen inleddes 17 december. De sista förhandlingarna inleds i slutet av sommaren. Nio nya avtal ska undertecknas. Avtalen gäller sammanlagt över 6 000 medlemmar.

De första förhandlingarna gäller film- och tevebranschens kollektivavtal. Det första mötet hölls fredagen 17 december. Journalistförbundet och Fackförbundet för teater och media i Finland förhandlar med arbetsgivarorganisationen Palta.

“I förhandlingarna kommer de anställdas ork att lyftas fram. Inom branschen är det vanligt att jobba långa dagar och i långa perioder”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

I förhandlingarna representerar Journalistförbundet en allt större skara proffs i film- och tevebranschen i och med att föreningen SET (Finlands film- och mediearbetare) anslöt sig till Journalistförbundet i höst.

Olika mål inom olika avtal

I slutet av februari 2022 upphör tre kollektivavtal. De gäller Yles programarbetare, Yles frilansar och MTV:s programarbetare. Målsättningarna för dessa förhandlingar görs som bäst.

“Också i denna avtalsrunda har Journalistförbundet egna mål för varje kollektivavtal. Inom varje bransch finns det specifika frågor som berör just den branschens anställda och tillsammans med arbetsgivaren försöker vi hitta olika lösningar. Till exempel distansarbete berör olika medlemsgrupper på olika sätt”, säger Savolainen.

Information om de pågående kollektivavtalsförhandlingarna hittar du här. Sidan uppdateras kontinuerligt.