Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kaikilla elokuva- ja tv-tuotantoalan työntekijöillä on jatkossa samat työnteon vähimmäisehdot, esimerkiksi taulukkopalkat. Kuva: SET

Kollektivavtalet för film- och tevebranschen är nu allmänbindande

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan, som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har beslutat att kollektivavtalet för film- och tevebranschen nu är allmänbindande.

Det innebär att alla arbetsgivare som verkar inom film- och tevebranschen ska följa branschens kollektivavtal. Det betyder också att alla anställda inom branschen har samma minimivillkor för arbetet, till exempel tabellöner (minimilöner).

“Att branschens kollektivavtal äntligen är allmänbindande är resultatet av arbete i årtionden”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

I och med att kollektivavtalet nu är allmänbindande ska man nu slopa tanken på att film- och tevebranschen är “vild och fri”.

“Vi kan tacka produktionsbolagen och de som jobbar i branschen som organiserat sig och velat göra branschen till en normal bransch på den finländska arbetsmarknaden”, säger Savolainen.

Kollektivavtalet gäller alla arbetsgivare

Kollektivavtalet för film och teve gäller nu alla, också de arbetsgivare som inte organiserat sig i arbetsgivarorganisationer, vilka sysselsätter personer som gör sådant jobb som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

“Tack vare att avtalet är allmänt bindande förhindrar man en osund konkurrens där konkurrensen sker på arbetsvillkorens bekostnad. I fortsättningen har alla samma minimikrav för arbetsvillkor”, säger Journalistförbundets sakkunniga Marika Väisänen.