Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Kollektivavtalet för AV-översättare uppsagt

Journalistförbundet och Akavas specialbranscher har sagt upp de audiovisuella översättarnas kollektivavtal. Journalistförbundets styrelse fattade beslut om saken 9 november.

Att förbundet nu sagt upp avtalet hänger ihop med att avtalsperioden tar slut. Kollektivavtalet som ursprungligen var i kraft i ett år sades inte upp i fjol. Därför fortsatte avtalet gälla till januari 2021.

Journalistförbundet och Akavas specialbranscher inleder förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal i december 2020. Därför kartläggs just nu översättarnas önskemål inför förhandlingarna. En uppmaning att medverka i en enkät har skickats till av-översättare i Journalistförbundets medlemsbrev.

Enkäten kan besvaras till och med 35 november.

För ytterligare information, kontakta intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi