Generell / 24.11.2020

Kollektivavtalet för AV-översättare uppsagt

Journalistförbundet och Akavas specialbranscher har sagt upp de audiovisuella översättarnas kollektivavtal. Journalistförbundets styrelse fattade beslut om saken 9 november. Att förbundet nu sagt upp avtalet hänger ihop med att avtalsperioden tar slut. Kollektivavtalet som ursprungligen var i kraft i ett år sades inte upp i fjol. Därför fortsatte avtalet gälla till januari 2021. Journalistförbundet och Akavas specialbranscher inleder förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal i december 2020. Därför kartläggs just nu översättarnas önskemål inför förhandlingarna. En uppmaning att medverka i en enkät har skickats till av-översättare i Journalistförbundets medlemsbrev. Enkäten kan besvaras till och med 35 november. För ytterligare information, kontakta intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.