Generell / 24.11.2020

Kollektivavtalet för AV-översättare uppsagt

Journalistförbundet och Akavas specialbranscher har sagt upp de audiovisuella översättarnas kollektivavtal. Journalistförbundets styrelse fattade beslut om saken 9 november. Att förbundet nu sagt upp avtalet hänger ihop med att avtalsperioden tar slut. Kollektivavtalet som ursprungligen var i kraft i ett år sades inte upp i fjol. Därför fortsatte avtalet gälla till januari 2021. Journalistförbundet och Akavas specialbranscher inleder förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal i december 2020. Därför kartläggs just nu översättarnas önskemål inför förhandlingarna. En uppmaning att medverka i en enkät har skickats till av-översättare i Journalistförbundets medlemsbrev. Enkäten kan besvaras till och med 35 november. För ytterligare information, kontakta intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, petri.savolainen (at) journalistiliitto.fi

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.