Generell / 24.02.2018

Kollegan vanligaste trakasseraren i mediebranschen

Den världsomspännande kampanjen #metoo för att avslöja sexuella trakasserier har också i Finland motiverat olika yrkesgemenskaper att göra förfrågningar och utredningar på området. Nu har medieorganisationerna ProCom, MTL och Journalistförbundet låtit forskningsbyrån IRO Research göra en enkät bland sina medlemskårer för att få en bild av om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatserna och i studieinrättningarna i branschen och vad som gjorts åt problemet. Organisationerna vill främja jämställdhet på arbetsplatserna och i studierna och har som ambition att utarbeta anvisningar för att förebygga trakasserier. Syftet med mediebranschens #metoo-enkät var att kartlägga hurdana verbala och fysiska trakasserier organisationernas medlemmar varit med om. Utredningen visade att 16 procent av dem som svarade hade utsatts för trakasserier på sitt jobb inom medier eller kommunikation under de två senaste åren. Av det här var 13 procent verbala trakasserier och 7 procent fysiska, såsom beröring. Utredningens resultat visade att trakasserierna inte är engångsföreteelser utan att de upprepas. Journalistförbundets medlemmar hade erfarit lite mer trakasserier än medlemmarna i organisationerna inom kommunikation. ”Resultaten är mycket likartade med dem som kom fram i utredningen som Finlands näringsliv offentliggjorde förra veckan. Bägge enkäterna visade att upp till 60 procent inte hade anmält eller berättat om trakasserierna för någon. Båda utredningarna visar också att de trakasserier som kommit fram under den senaste tiden gäller främst unga kvinnor, men att den äldsta åldergruppen har utsatts allra mest för trakasserier under hela sin karriär. Även om också män råkar ut för trakasserier på jobbet är problemet mångfaldigt större för kvinnornas del, säger forskningschef Sylva Vahtera på IRO Research. Studerande inom medier och kommunikation hade upplevt trakasserier oftare än andra. Nitton procent av hade råkat ut för trakasserier och hela 29 procent hade utsatts för verbala trakasserier i studielivet. De är främst unga och kvinnor som utsätts för trakasserier i mediebranschen. Av alla som var under 31 år hade var tredje sådana erfarenheter. Var tionde - främst män - berättade att trakasseraren var en chef. De som utsatts för trakasserier tog oftast inte saken vidare. Av de svarande hade 59 procent inte vidtagit några åtgärder. Var femte hade talat om trakasserierna antingen med trakasseraren eller med sin chef. Enkätens deltagare önskade att problemet skulle diskuteras så öppet på arbetsplatserna och i samhället att tröskeln för att anmäla trakasserier skulle sänkas. En förändring av kulturen skulle bidra till att det blev allmänt förkastligt att trakassera på arbetsplatserna och vid studieinrättningarna. Deltagarna önskade att branschorganisationerna skulle bidra med såväl anvisningar som offentlig debatt med syftet att uppnå nolltolerans för trakasserier på arbetsplatser och vid studieinrättningar i Finland. Enkäten skickades per e-post till cirka 2 100 medlemmar i ProCom, cirka 650 medlemmar i MTL och cirka 7 000 medlemmar i Journalistförbundet. Den besvarades av 1 166 yrkesutövare i branschen och 31 studerande.   BILAGA: Resultat i mediebranschens #metoo-enkät (på finska)   Föreningen ProCom – Viestinnän ammattilaiset är en organisation för yrkesfolk inom kommunikation grundad 1947. Den utvecklar sina medlemmars kompetens, utövar påverkning i branschen och tjänar som samarbetsforum. Den har 2 800 medlemmar som arbetar inom kommunikation: informatörer, kommunikationschefer och -direktörer samt kommunikationsföretagare och -konsulter som arbetar på privata sektorn, inom offentliga förvaltningen och i organisationer. www.procom.fi

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.