Generell / 26.05.2023

Journalistförbundets ställningstagande: Lika ersättning för samma jobb

I ett ställningstagande 26 maj 2023 kräver Journalistförbundet lika ersättning för samma jobb. Ställningstagandet gjordes på fullmäktiges vårmöte.

I praktiken har frilansersättningarna legat på samma nivå åtminstone sedan 2009. På redaktionerna och i branschen överlag jobbar frilansar ändå jämsides med anställda. Inflationen påverkar även frilansar.

Den nya lagen om upphovsrätt är tvingande när det gäller ersättningar: enligt lagen ska upphovspersonen till ett verk eller personen som utför ett arbete få en lämplig och proportionell ersättning.

I september gav EU-kommissionen nya riktlinjer som möjliggör kollektiv förhandlingsrätt för självanställda. Vi håller fast vid dessa riktlinjer.

På våren slöt Journalistförbundet ett historiskt kollektivavtal med företag inom den audiovisuella översättningsbranschen. I avtalet kom man för första gången överens om självanställdas minimiarvoden i ett kollektivavtal.

Den pågående förändringen på arbetsmarknaden är omvälvande. Just nu jobbar Journalistförbundet på flera plan, till exempel med Medieförbundet och med uppdragsgivare, för att få till stånd en förändring. Arbetet för att implementera den kollektiva förhandlingsrätten för självanställda bör fortsätta. Journalistförbundet fortsätter samarbeta med andra förbund för att den kollektiva förhandlingsrätten ska förverkligas.

I Journalistförbundet är det i allas intresse, även anställdas, att förbättra frilansarnas arbetsvillkor.


Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.