Generell / 26.05.2023

Journalistförbundets ställningstagande: Lika ersättning för samma jobb

I ett ställningstagande 26 maj 2023 kräver Journalistförbundet lika ersättning för samma jobb. Ställningstagandet gjordes på fullmäktiges vårmöte.

I praktiken har frilansersättningarna legat på samma nivå åtminstone sedan 2009. På redaktionerna och i branschen överlag jobbar frilansar ändå jämsides med anställda. Inflationen påverkar även frilansar.

Den nya lagen om upphovsrätt är tvingande när det gäller ersättningar: enligt lagen ska upphovspersonen till ett verk eller personen som utför ett arbete få en lämplig och proportionell ersättning.

I september gav EU-kommissionen nya riktlinjer som möjliggör kollektiv förhandlingsrätt för självanställda. Vi håller fast vid dessa riktlinjer.

På våren slöt Journalistförbundet ett historiskt kollektivavtal med företag inom den audiovisuella översättningsbranschen. I avtalet kom man för första gången överens om självanställdas minimiarvoden i ett kollektivavtal.

Den pågående förändringen på arbetsmarknaden är omvälvande. Just nu jobbar Journalistförbundet på flera plan, till exempel med Medieförbundet och med uppdragsgivare, för att få till stånd en förändring. Arbetet för att implementera den kollektiva förhandlingsrätten för självanställda bör fortsätta. Journalistförbundet fortsätter samarbeta med andra förbund för att den kollektiva förhandlingsrätten ska förverkligas.

I Journalistförbundet är det i allas intresse, även anställdas, att förbättra frilansarnas arbetsvillkor.


Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.