Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundets budget för 2022 – pengar för samarbete mellan föreningar, medlemsavgifterna samma som 2021

År 2022 präglas Journalistförbundets verksamhet av kollektivavtalsförhandlingar. Förhandlingarna om de nio avtalen inleds redan i december och de fortsätter ända till augusti 2022.

Nästa år fortsätter förbundet satsa på ett brett utbildningsutbud. Erfarenheter från utbildningar på distans har visat sig fungera och i många utbildningar kommer medlemmar från hela Finland att kunna medverka. Även utbildningar och träffar på plats kommer att ordnas.

Journalistförbundets fullmäktige fastslog budgeten och verksamhetsplanen för 2022 på sitt höstmöte 25–26 november i Helsingfors.

Pengar för samarbete mellan föreningar

I budgeten för 2022 reserverar Journalistförbundet pengar för att utveckla föreningarnas samarbete. Gemensam verksamhet kan vara vilken typ av verksamhet som helst där medlemmar från två eller fler medlemsföreningar deltar. Stödet är 50 euro per medlem. Det handlar om ett två år långt pilotprojekt.

Medlemsavgifterna samma som tidigare

Den nya arbetslöshetskassan för med sig en betydande lättnad i budgeten för 2022. Medlemsavgifterna hålls på samma nivå som tidigare.

”Journalistförbundets verksamhet har i över tio år gått på förlust, en viktig orsak till detta har varit avgiften till arbetslöshetskassan som vuxit år efter år. Under de senaste åren har förlusten vari mellan 750 000 euro till 1,5 miljoner euro”, säger förbundets ekonomi- och personalchef  Sirpa Hannula.

Den betydande sänkningen av avgiften till arbetslöshetskassan, från 16,50 euro till 8 euro per medlem och månad, ger långsiktig stabilitet i Journalistförbundets ekonomi. Journalistförbundets verksamhet fortsätter ändå att gå på förlust.

”Journalistförbundet håller på att få flera nya medlemmar och branschens sysselsättning ser bättre ut än på länge. Det är möjligt att vi i framtiden också kan diskutera en sänkning av medlemsavgifterna. Frågan granskas i slutet av 2022″, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. 

Plock ur budgeten

Som tidigare vilar Journalistförbundets ekonomi på intäkter från placeringsverksamheten. Under flera år gav placeringarna årligen över en miljon euro i avkastning. Under de två senaste åren har avkastningen varit lägre. Journalistförbundet har placeringar till ett värde på cirka 24 miljoner euro.

Budgeten 2022 i ett nötskal (inom parentes siffrorna från bokslutet 2020)

  • Medlemsintäkter 3,34 miljoner euro (2,99 miljoner euro)
  • Personalkostnader -2,08 miljoner euro (-2,01 miljoner euro)
  • Övriga kostnader -2,18 miljoner euro (-1,73 miljoner euro)
  • Resultat innan intäkter från placeringsverksamheten: -929 190 euro (-759 200 euro)
  • Intäkter från placeringsverksamheten: 985 000 euro (573 200 euro)
  • Räkenskapsperiodens resultat: 55 810 (-186 000 euro)

Medlemsavgifterna 2022

På Journalistförbundets höstmöte fastställde fullmäktige följande medlemsavgifter för 2022:

  • För personer i ett arbetsförhållande,  1,40%
    För frilansar som inte hör till a-kassan,  20,00 euro per månad
  • För studerande: 4,00 euro per månad.