Generell / 01.12.2022

Journalistförbundets aktiva premierades 

De premierade från vänster: Timo Sipola, Marita Tiihonen, Jyrki Saarikoski, Anne Laurila, Hanna Kuonanoja och Kari Asikainen. Foto: Mika Heijari. Bild:
Journalistförbundet har delat ut förtjänsttecken åt sex medlemmar som gjort en insats utöver det vanliga. Utmärkelserna delades på middagen i samband med fullmäktiges konstituerande möte 1 december 2022.  Förslag på vem som borde premieras hade skickats in av Journalistförbundets medlemsföreningar, avdelningar och av enskilda medlemmar. Journalistförbundets styrelse fattade beslut om vem som skulle få förtjänsttecknet.  Nedan listas de premierade samt motiveringarna:  Kari Asikainen, journalist  Asikainen har haft olika förtroendeuppdrag inom Journalistförbundet, i föreningar och i lokala avdelningar. Han har suttit i fullmäktige, i utskott och i Journalistförbundets styrelse. För tillfället är han regional förtroendeperson.   Inom det internationella utskottet var han med och grundade stiftelsen Vikes. Han föreslog ett fast stöd för utvecklingssamarbete och har varit med och skapat kontakter till oberoende Journalistförbund i Ryssland. I fullmäktige har Asikainen bland annat arbetat för att Journalistförbundet ska ta i bruk könsneutrala titlar.  Hanna Kuonanoja, journalist  Journalisten Hanna Kuonanoja har varit huvudförtroendeperson för Kaleva 365 sedan 2012. Hon har skött sitt arbete exemplariskt, och bidragit till en konstruktiv arbetskultur som grundar sig på tillit. Kuonanoja är noggrann och sätter sig in i frågor, oberoende av om de gäller hela redaktionen eller en enskild journalist. Hon har en exceptionell förmåga att skapa en förtrolig diskussionskultur runt omkring sig.  Anne Laurila, chefredaktör    Anne Laurila har jobbat flera år för föreningen och för förbundet. Hon har varit fullmäktigeledamot i flera repriser och så aktiv i Syd-Österbottens journalister (Etelä-Pohjanmaan Lehtimiehet, Epsy) att många drar ett likhetstecken mellan Anne och Epsy.  Anne är alltid redo att kliva in och hjälpa då det behövs. Hon passar också på att alltid lyfta fram förbundet och föreningen. Många medlemmar har genom Anne förstått hur viktig fackföreningsverksamheten är. Anne har alltid svar och konkreta exempel på hur Journalistförbundet försvarar sina medlemmars intressen.  Jyrki Saarikoski, journalist  Jyrki Saarikoski är inte bara journalist, korrespondent och utrikesredaktör utan en ständig försvarare av det gemensamma goda. I samband med nyheterna kring Juha Sipilä och Terrafame 2016, då Yles verksamhet hamnade under lupp, fick Saarikoski epitetet ”en förtroendeman med ett mänskligt ansikte”. Under flera tunga månader försvarade Saarikoski som huvudförtroendeman oberoende journalistik och journalister, både i offentligheten och i Yles korridorer.  Samma lugna kraft har Saarikoski haft i sitt uppdrag som styrelsemedlem i Journalistförbundet och i Radio- och teveredaktörernas förbund. Saarikoski har också varit ordförande och medlem i Journalistens redaktionsråd. Saarikoski var förtroendeman för Yles nyheter och aktualiteter 2013–2016 samt huvudförtroendeman 2017–2018.   Timo Sipola, journalist  Timo Sipola har aktivt deltagit i journalistnätverk i Barents område redan innan officiella förbindelser upprättades på 1980-talet. Sipola känner livet och kulturen i Skandinavien bättre än mången kollega i Finland. Till Sipolas specialområden hör miljöfrågor. Han har också utbildat Stiftelsen Vikes samarbetsparter i Nigeria.  I snart 30 år har Sipola varit en hängiven nyckelperson i journalistnätverket Barents Press. Genom sitt jobb har han bidragit till att öka allmänbildningen hos lyssnare och tittare – också om händelser som skett utomlands.   Marita Tiihonen, nyhetsjournalist  Marita Tiihonen är förtroendeperson för Savon Media i Kuopio med omnejd. Tidigare var Tiihonen länge ordförande för fackavdelningen vid Savon Media och styrelsemedlem i föreningen Savo-Kainuu.  Som intressebevakare har Tiihonen i alla sina roller varit en aktiv påverkare som modigt lyft fram anställdas frågor för arbetsgivaren. Konkreta exempel finns det gott om, till exempel har Tiihonen varit med och lyckats stoppa direkta uppsägningar i flera omställningsförhandlingar. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.