Journalistförbundet har delat ut förtjänsttecken åt sex medlemmar som gjort en insats utöver det vanliga. Utmärkelserna delades på middagen i samband med fullmäktiges konstituerande möte 1 december 2022.  (mer …)