Generell / 01.10.2020

Journalistförbundet: Utnyttja coronastödet klokt – permanent stöd nästa steg

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Foto: Hanna-Kaisa Hämäläinen Bild:
Nu finns ett beslut – regeringen stöder journalistik. Det så kallade coronastödet beviljas finländska medier vars annonsintäkter och omsättning minskat kännbart på grund av epidemin. ”Krisstödet är viktigt därför att många mediehus lidit ekonomiskt av coronan”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. ”Det är många i branschen som känner av permitteringar och det är tydligt att arbetstillfällena för frilansjournalister minskat. Nu säger man också upp folk.” Syftet med krisstödet är att hjälpa journalister hitta jobb. Aho säger att coronastödet bör utnyttjas förnuftigt: ”Stödet är till för att trygga de fastanställdas och frilansjournalisternas arbete, inte för utdelningar som gynnar aktieägare. Stödet till medierna ska trygga informationsförmedlingen. ”Det är inte ett företagsstöd utan ett stöd för demokratin”, understryker Hanne Aho. ”Krisstödet är en bra början. I fortsättningen ska vi också titta på mera permanenta stöd.” Alternativ finns: Stöd till distributionskostnader, en sänkning av mervärdesskatten och direkt stöd till mediehusen. Det ingår i arbetet för utskottet som förberett coronastödet att fundera vidare. ”Det arbetet inleds i höst”, säger Hanne Aho. Journalistförbundet deltar i uppdraget. Läs mera: Trafik och kommunikationsministeriets pressmeddelande 1.10.2020 (på finska), ”Koronatuesta helpotusta medialle”, Journalistförbundet 28.4.2020: Ministeriets utredning startskottet för permanent mediestöd i Finland

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.