Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet stödjer Ukraina: 15 000 euro för journalisters säkerhet och för att trygga informationsförmedlingen

Finlands Journalistförbund stödjer ukrainska journalister och viktig nyhetsförmedling med 15 000 euro. Särskilt under pågående krig är sanningsenlig informationsförmedling av största vikt.

“Journalisterna i Ukraina måste få göra sitt livsviktiga arbete – världen bör få veta vad som sker”, säger Salla Nazarenko Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor. Journalistförbundet har krävt att journalisters arbete ska säkras i krisområdet. Redan nu har professionella i mediebranschen dött och skadats i Rysslands krig i Ukraina.

Journalistförbundets stöd kanaliseras till en ny säkerhetsfond för Ukraina, vilken grundats av Europas journalistförbund (EFJ) och av Internationella journalistförbundet (IFJ).

Medlen används för att trygga och stödja journalister i Ukraina. Journalister stöds så att de kan jobba i krissituationen, de får humanitär nödhjälp, säkerhetsutrustning och första hjälpen-utrustning.

Läs också: Medlem – så här kan du stödja kolleger i Ukraina.