Generell / 03.03.2022

Journalistförbundet stödjer Ukraina: 15 000 euro för journalisters säkerhet och för att trygga informationsförmedlingen

Finlands Journalistförbund stödjer ukrainska journalister och viktig nyhetsförmedling med 15 000 euro. Särskilt under pågående krig är sanningsenlig informationsförmedling av största vikt. "Journalisterna i Ukraina måste få göra sitt livsviktiga arbete – världen bör få veta vad som sker", säger Salla Nazarenko Journalistförbundets sakkunniga i internationella frågor. Journalistförbundet har krävt att journalisters arbete ska säkras i krisområdet. Redan nu har professionella i mediebranschen dött och skadats i Rysslands krig i Ukraina. Journalistförbundets stöd kanaliseras till en ny säkerhetsfond för Ukraina, vilken grundats av Europas journalistförbund (EFJ) och av Internationella journalistförbundet (IFJ). Medlen används för att trygga och stödja journalister i Ukraina. Journalister stöds så att de kan jobba i krissituationen, de får humanitär nödhjälp, säkerhetsutrustning och första hjälpen-utrustning. Läs också: Medlem – så här kan du stödja kolleger i Ukraina.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.