Generell / 06.11.2018

Journalistförbundet: ”Senarelägg rekryteringen av sommarvikarier”

Martta Kallionpää. Bild:
Journalistförbundets samarbetsgrupp för studentfrågor önskade i ett ställningstagande i maj att rekryteringen av sommarvikarier skulle flyttas till en senare tidpunkt. Trots detta har rekryteringen av sommarvikarier för 2019 redan inletts. Till exempel Yles aktualitets- och nyhetsredaktion öppnade sin ansökan den 29 oktober. Ansökningstiden pågår två veckor och tar slut den 11 november. "Jag kommer inte på andra studenter som har en så märklig position på arbetsmarknaden att ett tre månaders tidsbundet jobb ska sökas sju månader i förväg", säger Martta Kallionpää som ansvarar för Journalistförbundets studentverksamhet. I ställningstagandet från maj konstaterades att de allt tidigare ansökningstiderna har en oskäligt stor inverkan på studierna. På hösten har studenterna nyligen avslutat sina tidigare sommarjobb och vill fokusera på sina studier istället för att sätta igång med att skriva ansökningar för nästa års sommarjobb. Damarbetsgruppen för studentfrågor påpekar också att mediebolagen inte har ett verkligt behov av att slå fast sommarvikariaten redan under hösten. Bolagen gör så för att kunna ordna sin rekryteringsrunda innan konkurrenterna gör det. "Särskilt Yle, som är en vägvisare i branschen, borde fundera på hur en ansvarsfull arbetsgivare lägger upp sin rekryteringstidtabell", säger Kallionpää. Det gagnar också redaktionerna att ta studenternas tidtabeller i beaktande. Genom att senarelägga rekryteringen av sommarvikarier skulle redaktionerna få ansökningar som håller en högre kvalitet. Samarbetsgruppen önskar att arbetsgivarna skulle inleda rekryteringen av sommarvikarier tidigast i december.  

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.