Generell / 25.05.2023

Journalistförbundet premierade förtjänstfullt arbete för medlemmarnas och förbundets bästa 

Fem glada personer med varsin ljusgul ros i handen står i en rad bredvid varandra.
Fem personer premierades i samband med Journalistförbundets vårmöte 2023. De premierade är: Piia Ouri, Tommi Hakala, Maija Ala-Siurua, Terhi Pape-Mustonen och Anne Kantola. Foto: Mika Heijari. Bild:
I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 25 maj delade förbundet ut en utmärkelse samt priserna årets organisationsgärning och arbetsgemenskapens stjärna. Priserna delades ut för gärningar under 2022.  Årets organisationsgärning delas årligen ut till en eller flera medlemmar för en särskilt förtjänstfull organisationsgärning. Utmärkelsen arbetsgemenskapens stjärna kan ges för till exempel förtjänstfullt arbete som förtroendeperson, till en arbetarskyddsfullmäktig som främjat arbetsvälmåendet eller till aktiva i fackavdelningar. Priset kan också ges representanter för arbetstagare eller arbetsgivare som tillsammans fått till stånd en förändring mot det bättre. Årets organisationsgärning: Grundandet av en ny gemensam redaktionsavdelning på Viestimedia. Ur motiveringen: "Det är en förtjänstfull organisationsgärning som genomförts mitt under en pågående företagsfusion och i en tid som präglas av turbulens i mediebranschen. Det handlar om en central gärning med tanke för Journalistförbundets intressebevakning." Fyra journalister premieras. Det handlar om fyra personer som tog sig tid och jobbade för en ny gemensam redaktionsavdelning. De fyra premierade är:
  • Maija Ala-Siurua, journalist på Maaseudun Tulevaisuus.
  • Piia Ouri, grafiker på Viestimedia.
  • Tommi Hakala, journalist på Koneviesti.
  • Terhi Pape-Mustonen, webbchef på Maaseudun Tulevaisuus. 
Arbetgemenskapens stjärna tilldelas arbetarskyddsfullmäktig Anne Kantola. Ur motiveringen: "Anne Kantola började som arbetarskyddsfullmäktig på Helsingin Sanomat i början av 2021. Hon premieras för sitt förtroendeingivande sätt att jobb – empatiskt, men samtidigt bestämt och målmedvetet. Anne har en lysande förmåga att skapa nätverk och hon kommer överens med olika människor. Hon är lugn också i svåra situationer och kan se på frågor ur olika synvinklar. Anne är alltid skarp och lyfter fram arbetarskyddsfrågor i alla diskussioner."

En extra utmärkelse

Journalistförbundets styrelse delar dessutom ut en utmärkelse till alla dem som jobbat för att Film och mediearbetarnas förbund i Finland (SET) anslöt sig till Journalistförbundet. SET blev en del av Journalistförbundet i november 2021. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.