En arbetsgrupp som tillsatts av Trafik- och kommunikationsministeriet överlämnade 8 april 2021 sitt förslag till ett permanent mediestöd till trafik- och kommunikationsminister Timo Harakka. Förslaget är publicerat på ministeriets webbplats. (mer …)