Generell / 08.02.2023

Journalistförbundet hoppas att lönelösningen i exportbranschen ger fart åt de egna förhandlingarna

Teknologiindustrin och kemiindustrin enades om ett nytt kollektivavtal 5 februari 2023. På Journalistförbundet hoppas man att avtalslösningen ger fart åt de egna kollektivavtalsförhandlingarna, vilka stått stilla i väntan på att exportbranschen skulle nå ett avtal. – Vi hoppas att vi nu kommer åt att diskutera löneförhöjningar med Palta som representerar arbetsgivarna. På tidigare möten har Palta meddelat att de inte diskuterar löner innan exportbranschens avtal är nått, säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör. Läget i dag enligt avtal Journalistförbundet förhandlar om film- och tevebranschens kollektivavtal med Palta. Avtalet är uppsagt och nu förhandlar parterna både om löner och om textinnehåll. Förhandlingarna fortsätter 6 och 8 februari. Avtalet för Mediarinki sades upp 30 november 2022. Avtalet väntar på lösningen i film- och tevebranschen. Förhandlingarna om Yles programarbetares löner fortsätter tisdagen 14 februari, ifall Palta är redo att förhandla. Journalistförbundet har sagt upp kollektivavtalet, likaså Yhtyneet-avtalet som berör Yles frilansar. Journalistförbundet har sagt upp MTV:s kollektivavtal, avtalet tar slut 28 februari. Parterna träffas nästa gång 9 och 15 februari. Palta har meddelat att man vill förhandla både om lönerna och om textinnehållet i kollektivavtalet. Enligt kollektivavtalet för pressen, vilket undertecknades i fjol, ska parterna förhandla om löneförhöjningar i februari. Journalistförbunet förhandlar om löneförhöjningarna med Medieförbundet. I förhandlingarna borde man komma överens om löneförhöjningar för tiden 1 maj 2023 till 31 mars 2024. parterna träffas 14 februari. Förhandlingarna om förlagsredaktörernas löneförhöjningar för samma period förs med Medieförbundet före 28 februari. Parterna har ännu inte slagit fast datum för förhandlingarna. Förhandlingar om kollektivavtalet för av-översättare ska vara avslutade före 30 april.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.