Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet hoppas att lönelösningen i exportbranschen ger fart åt de egna förhandlingarna

Teknologiindustrin och kemiindustrin enades om ett nytt kollektivavtal 5 februari 2023. På Journalistförbundet hoppas man att avtalslösningen ger fart åt de egna kollektivavtalsförhandlingarna, vilka stått stilla i väntan på att exportbranschen skulle nå ett avtal.

– Vi hoppas att vi nu kommer åt att diskutera löneförhöjningar med Palta som representerar arbetsgivarna. På tidigare möten har Palta meddelat att de inte diskuterar löner innan exportbranschens avtal är nått, säger Petri Savolainen, Journalistförbundets intressebevakningsdirektör.

Läget i dag enligt avtal

Journalistförbundet förhandlar om film- och tevebranschens kollektivavtal med Palta. Avtalet är uppsagt och nu förhandlar parterna både om löner och om textinnehåll. Förhandlingarna fortsätter 6 och 8 februari.

Avtalet för Mediarinki sades upp 30 november 2022. Avtalet väntar på lösningen i film- och tevebranschen.

Förhandlingarna om Yles programarbetares löner fortsätter tisdagen 14 februari, ifall Palta är redo att förhandla. Journalistförbundet har sagt upp kollektivavtalet, likaså Yhtyneet-avtalet som berör Yles frilansar.

Journalistförbundet har sagt upp MTV:s kollektivavtal, avtalet tar slut 28 februari. Parterna träffas nästa gång 9 och 15 februari. Palta har meddelat att man vill förhandla både om lönerna och om textinnehållet i kollektivavtalet.

Enligt kollektivavtalet för pressen, vilket undertecknades i fjol, ska parterna förhandla om löneförhöjningar i februari. Journalistförbunet förhandlar om löneförhöjningarna med Medieförbundet. I förhandlingarna borde man komma överens om löneförhöjningar för tiden 1 maj 2023 till 31 mars 2024. parterna träffas 14 februari.

Förhandlingarna om förlagsredaktörernas löneförhöjningar för samma period förs med Medieförbundet före 28 februari. Parterna har ännu inte slagit fast datum för förhandlingarna.

Förhandlingar om kollektivavtalet för av-översättare ska vara avslutade före 30 april.