Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundet förnyar administrationen av dokument – ökar öppenheten 

Journalistförbundet inleder arbetet med att förbättra arkivering, administration och delning av dokument. Samtidigt förnyas förbundets webbplats. 

”Målet är att dokumenten ska arkiveras i ett modernt digitalt system”, säger Sirpa Hannula, Journalistförbundets chef för ekonomi och administration. 

Förnyelsen svarar på sätt och vis också på Östra Finlands Journalisters (föreningen ISSY:s) fullmäktigemotion. Föreningen föreslår att Journalistförbundet omedelbart inleder en utredning över hur förbundets dokumentation ska förnyas för att motsvara de krav som förväntas i dag.  

”I och med förändringen blir relevanta dokument, sådana som behövs för beslutsfattande, bättre tillgängliga för förbundets förtroendevalda. Det handlar till exempel om föredragningslistor och mötesprotokoll”, säger Hannula. 

Även dokumentens datasäkerhet förbättras.  

Webbplatsen förnyas 

I samband med ovan nämnda arbete inleds arbetet med att förnya Journalistförbundets webbplats. I arbetet ingår en förnyelse av extranätet, evenemangskalendern och av funktioner som stödjer skötandet av medlemsärenden på webben. 

”Det handlar om en omfattande förnyelse. I och med den tar Journalistförbundet steget in i en ny och modern era för hur man publicerar och administrerar dokument. Journalistförbundets öppenhet och beslutsfattande blir mer transparent.” 

Arbetet har redan inletts. 

”Vi kartlägger hela förbundets behov för att på en och samma gång kunna lösa många olika frågor.” 

Fram tills dess kan man be om dokument av Journalistförbundets kansli.