Journalistförbundet inleder arbetet med att förbättra arkivering, administration och delning av dokument. Samtidigt förnyas förbundets webbplats.  (mer …)