Generell / 29.09.2020

Journalistförbundet blickar framåt – vad, hurdant och för vem?

Coronapandemin påverkar allas arbete. Journalistförbundets fullmäktige diskuterade framtiden med ledning av Juha Heikkala. Foto: Mika Heijari Bild:
Medlemmar i Journalistförbundet ser arbetsbilden och hela arbetslivet förändras. Vad gör lokalföreningarna och Journalistförbundet? Hur breddar man medlemsbasen? Det är stora frågor som diskuterades på fullmäktiges möte i Helsingfors. På fullmäktiges vårmöte – som pga. coronapandemin arrangerades på hösten – berättade förbundets framtidsutskott om möjligheterna att förnya förbundets organisation. Kommunikationen utåt kan också uppdateras så att budskapet om nyttan av ett medlemskap är klart för alla. – Vi behöver se på det hela ur medlemmarnas synvinkel så att förbundet fungerar bäst för dem. Vi ska vara alerta och starka, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Framtidsutskottets uppgift är att hitta nya sätt för Journalistförbundet och lokalföreningarna att göra saker på. – Arbetet är på hälft men utskottet har jobbat hårt exempelvis med frågor som handlar om rekryteringen av nya medlemmar, säger Juha Heikkala. Heikkala är konsult som sparrar och styr framtidsutskottets arbete. Fullmäktige diskuterade bl.a. hur och på vilken nivå i utbildningen Journalistförbundet kan och ska gå in och träffa studerande i olika branscher. Arbetet med att förnya och uppdatera Journalistförbundets verksamhet startade i fjol. Det ska vara klart om drygt två år så att vårens fullmäktige 2022 kan bestämma hur man går vidare. Fullmäktiges höstmöte är den 3–4 december.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.