Under de senaste två åren har Journalistförbundet blivit bättre på att erbjuda relevanta utbildningar och på att värna om yrkesetiska frågor. Tidningen Journalisten uppskattas i hög grad. Det här framkommer i Journalistförbundets färska medlemsundersökning. (mer …)