Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho lyfter i sin lägesrapport yttrandefrihet, solidaritet och årets pressfrihetsindex. Foto: Heli Saarela

Journalistföbundets ordförande Hanne Aho: Vi stödjer dem som som fråntagits sin yttrandefrihet

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho är oroad för yttrandefriheten i många länder.  

”I Ryssland, Belarus, Afghanistan och många andra länder jobbar journalister i outhärdliga och svåra förhållanden: i krig, censur, förföljelse och i fattigdom”, sade Hanne Aho på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 19 maj. 

Aho tog upp Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.  

”Vi har alltid varit oroade över Finlands placering i indexet, som berättar hur fritt journalister får jobba.” 

I år föll Finland från en tredje plats till femte plats. 

”En av orsakerna var åtalet mot tre av Helsingins Sanomats journalister, en annan medieföretagens koncentration.”  

Enligt Aho har de nordiska länderna en så gott som unik position i världen, med invånare som får tala, skriva och publicera fritt. 

”Vi bör använda den möjligheten för att ställa makthavare till svars och för att hålla publiken underrättad. Framför allt bör vi ändå bära ett ansvar och stödja dem som fråntagits sin yttrandefrihet.”  

Inflationen påverkar frilansarna 

Hanne Aho är bekymrad över hur inflationen påverkar frilansar i mediebranschen. Den allmänna prishöjningen och till exempel dyrare bränsle ökar frilansens utgifter. Enligt Aho är kostnaderna svåra att lägga till i arvodena. I Finland är inflationen i dag 5,7 procent. 

”Inflationen slår hårt mot frilansarna. Den påverkar frilansarnas inkomster som redan länge stagnerat och till och med sjunkit.” 

Löneförhöjningar enligt den allmänna linjen  

Journalistförbundet har under vintern undertecknat flera nya kollektivavtal, bland annat avtalen som omfattar Yles programarbetare och anställda vid MTV. 

”Löneförhöjningarna har varit i linje med allmänna höjningar på arbetsmarknaden. I alla de avtal som Journalistförbundet undertecknat har löneförhöjningarna varit 2,0 %.” 

För tillfället förhandlar förbundet om ett nytt kollektivavtal för anställda inom pressen. Det nuvarande avtalet tar slut den sista maj. Fullmäktige samlas 2 juni för att behandla frågan.