Journalistförbundets ordförande Hanne Aho är oroad för yttrandefriheten i många länder.  

”I Ryssland, Belarus, Afghanistan och många andra länder jobbar journalister i outhärdliga och svåra förhållanden: i krig, censur, förföljelse och i fattigdom”, sade Hanne Aho på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 19 maj.  (mer …)