Arbetslöshetskassan Finka, där Journalistförbundets medlemmar i ett anställningsförhållande är försäkrade, ska fusioneras med Industrins arbetslöshetskassa och med Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa. (mer …)