Generell / 11.01.2022

Journalister upplever allt mer hot

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho: "”Erityistä huomiota pitää kiinnittää nuorten journalistien tukemiseen." Kuva: Heli Saarela Bild:
Allt fler journalister säger att de upplever påtryckning och hot i sitt arbete – för många av dessa är den här typen av erfarenheter mer regelbundna än tidigare. Det här framgår i en utredning som gjorts av Tammerfors universitet, Journalistförbundet och tre chefredaktörsföreningar. Utredningen gjordes genom en enkät där man frågade om journalisters erfarenheter av påtryckning, hot och våld samt om hur erfarenheterna påverkat det journalistiska jobbet. Över 60 procent av de svarande hade under de senaste tre åren utsatts för skriftligt hat på grund av sitt arbete. "Skriftligt hat och skriftliga hot förmedlas via olika kanaler, direkt via e-brev och via sociala medier. I skriftliga trakasserier fäster sig skribenten ofta på personliga egenskaper, till exempel på journalistens utseende", säger forskaren Ilmari Hiltunen från Tammerfors universitet. Många av dem som svarade på enkäten tror att de får stöd av sin arbetsgivare eller chef ifall de blir utsatta för hatretorik eller hot. Förbundet stödjer medlemmarna ”Utredningens resultat är nedslående och berättar om en hatisk stämning. Vi bör fortsätta leta efter olika sätt att stödja våra medlemmar. Hot och trakasserier får inte förhindra journalister att göra sitt jobb", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Det finns en risk för att journalister, på grund av rädsla för trakasserier, låter bli att bevaka viktiga samhälleliga frågor. Enligt Aho bör man lägg särskilt fokus på att stödja dem som är i början av sin karriär. ”Vi bör hitta olika sätt att stödja unga journalister. Yrket är krävande. Hot ökar den mentala belastningen och många som inte orkar lämnar branschen." Journalistförbundet har tillsammans med Medieförbundet skapat anvisningar för hur man på arbetsplatsen kan förbereda sig på hot och trakasserier. Anvisningarna publicerades i september 2021.  Journalistförbundet har också varit med och grundat Stödfonden för journalister, som hjälper journalister som utsatts för hot, förföljelse och andra former av trakasserier. Journalistförbundet har också aktivt arbetat för att hot ska minskas med stöd av lagar. Olaga hot är sedan 1 oktober 2021 ett brott under allmänt åtal i sådana fall då hotet riktas mot en person på grund av hens arbete eller offentliga förtroendepost. "Det är viktigt att bli av med hot och trakasserier, både för informationsförmedlingen och för att journalisterna ska orka", säger Hanne Aho.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.