Medlem / 16.08.2017

Jari Hanska: ”Medlemskapet värt sitt pris”

Journalistiliittoon 2015 liittynyt freelance-toimittaja Jari Hanska on turvautunut useasti liiton apuun etenkin julkisuuslakia koskevissa kysymyksissä. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen Bild:
Jari Hanska är den senaste medlemmen som i serien "Medlemmarna berättar" berättar om varför han anslutit till Journalistförbundet. ”Jag anslöt mig till Journalistförbundet kring samma tidpunkt då jag av Yles kommunikationschef fick kritik för vår dokumentärserie Porttikielto Poriin, vilken utkom 2015.  Jag bad Journalistförbundet om juridiska råd och synpunkter på hur Journalistreglerna i vårt fall kunde tolkas. Jag jobbade samtidigt på att samla matearl för vår pjäs Eduskunta III (Riksdagen III) – en dokumentärteater som representerar en genre som är rätt ovanlig inom journalistiken. Jag tänkte att det skulle vara bra att ingå i den journalistiska gemenskapen också genom ett medlemskap i fackförbundet. Även senare har jag haft nytta av Journalistförbundets medlemstjänster, till exempel då jag fick portförbud till finansministeriet. Det första jag gjorde när jag fick  e-postmeddelandet om att ministeriet inte hade förtroende för mig var att ringa till Journalistförbundets jurist. Den expertis jag fick var till otroligt stor hjälp då vi lämnade in en klagan hos riksdagens justitieombudsman, som senare konstaterade att ministeriet i mitt fall agerat osakligt. Förutom råd i frågor som berör offentlighetslagen har jag av förbundet fått stöd för att prissätta mitt frilansjobb – i en del mer ovanliga projekt har svaret inte funnits i arvodesrekommendationer. På förbundets utbildningar har jag knutit kontakt med andra frilansar. När jag tänker efter kan jag lätt konstatera att medlemskapet varit värt sitt pris." Publicerad 16.8.2017

Förhandlingar om av-översättarnas kollektivavtal inleddes – på bordet också självanställdas villkor

Förhandlingarna om en fortsättning på kollektivavtalet för audiovisuella översättare inleddes 30 mars. Parterna lyfte fram sina egna målsättningar. För första gången lades också ett förslag fram om att inkludera självanställdas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Journalistförbundets öppettider under påsken

Påsken inverkar på Journalistförbundets öppettider och medlemsservice.

Dags att lämna in motioner till fullmäktiges vårmöte

Du kan nu lämna in motioner till Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte. Lämna in motionen senast 25 april 2023.