Nyheter / 03.11.2017

Här hittar du tidtabellen för kollektivavtalsförhandlingarna

Hösten 2017 förhandlar Journalistförbundet om nya kollektivavtal inom alla avtalsbranscher. Nedan hittar du förhandlingstidtabellen. Observera att de branscher inom vilka avtalen upphört att gälla* tillämpas de gamla avtalen ända tills nya förhandlingsresultat uppnåtts. *Den 31 oktober 2017 upphörde tre av Journalistförbundets kollektivavtal: Mediahub Helsinki som gör nyheter för MTV, avtalet för film- och teveproduktioner samt avtalet för bemanningsföretaget Mediarinki. OBS. Förbundets svenska information om förhandlingstidtabellen uppdateras vanligen något senare än informationen på finska. Här hittar du förhandlingstidtabellen på finska.  

AV-ÖVERSÄTTARE

 • 27.9. audiovisuella översättare träffas för runda-bord-samtal
 • 4.12. förhandlingarna inleds
 • 31.12. det nuvarande kollektivavtalet upphör

FILM- OCH TEVEPRODUKTION

 • 25.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 29.9. förhandlingarna inleds 
 • 3.10. förhandlingar
 • 11.10. förhandlingar
 • 13.10. förhandlingar
 • 17.10. förhandlingar
 • 25.10. förhandlingar
 • 27.10. förhandlingar
 • 31.10. det nuvarande kollektivavtalet upphör
 • 1.11. en avtalsfri period inleds
 • 1.11. förhandlingar
 • 2.11. förhandlingar
 • 10.11. förhandlingar
 • 15.11. förhandlingar (inhiberade*)
 • 19.11 förhandlingar (inhiberade*)
 • 20,11 förhandlingar (inhiberade*)
 • 22.11 förhandlingar (inhiberade*)
 • 23.11 förhandlingar
 • 26.11 förhandlingar
 • 28.11 förhandlingar
*Förhandlingarna inhalerade på grund av Pros och Paltas strejkförlikningsförhandlingar med ICT-branschen.

FÖRLAGSREDAKTÖRERNA

 • 17.8. kollektivavtalsseminarium
 • 11.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 26.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 11.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 23.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 2.11. förhandlingsparterna träffas
 • 6.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 10.11. förhandlingarna inleds
 • 15.11. förhandlingar (inhiberade)
 • 20.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 23.11. förhandlingar
 • 23.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 28.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

PRESSEN

 • 7.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 20.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 5.–6.10. kollektivavtalsseminarium om målsättningar
 • 25.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 26.10. pressens konferens för förtroendemän
 • 31.10. förhandlingsparterna träffas
 • 6.11. förhandlingarna inleds
 • 13.11. förhandlingar
 • 20.11. förhandlingar
 • 24.11. förhandlingar (inhiberade)
 • 27.11. förhandlingar
 • 29.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör
 

MEDIAHUB HELSINKI (MTV:s nyheter)

MEDIARINKI

 • 31.10. det nuvarande kollektivavtalet upphör
 • 1.11. en avtalsfri period inleds 
 • Förhandlingstidtabellen är ej fastställd. Avtalet är kopplat till förhandlingarna och avtalen i film- och teveproduktionerna.

SANOMA MEDIA FINLAND (SANOMAS RADIOTJÄNSTER)

Förhandlingstidtabellen är ej fastställd. Avtalet är kopplat till pressens förhandlingar och avtal.

YHTYNEET-AVTALET (Yles frilansar)

 • 15.8. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 13.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 5.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 30.10. förhandlingarna inleds
 • 15.11. förhandlingar
 • 23.11. förhandlingar
 • 27.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

RUNDRADIONS PROGRAMARBETARE

 • 16.8. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 10.10. seminarium om kollektivavtalet
 • 27.10. förhandlingarna inleds
 • 2.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 10.11. förhandlingar
 • 16.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 17.11. förhandlingar
 • 21.11. förhandlingar
 • 22.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 27.11. förhandlingar
 • 28.11. förhandlingar
 • 29.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

ALLMÄNT

 

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.