Hösten 2017 förhandlar Journalistförbundet om nya kollektivavtal inom alla avtalsbranscher. Nedan hittar du förhandlingstidtabellen. Observera att de branscher inom vilka avtalen upphört att gälla* tillämpas de gamla avtalen ända tills nya förhandlingsresultat uppnåtts.

*Den 31 oktober 2017 upphörde tre av Journalistförbundets kollektivavtal: Mediahub Helsinki som gör nyheter för MTV, avtalet för film- och teveproduktioner samt avtalet för bemanningsföretaget Mediarinki.

OBS. Förbundets svenska information om förhandlingstidtabellen uppdateras vanligen något senare än informationen på finska. Här hittar du förhandlingstidtabellen på finska.

 

AV-ÖVERSÄTTARE

 • 27.9. audiovisuella översättare träffas för runda-bord-samtal
 • 4.12. förhandlingarna inleds
 • 31.12. det nuvarande kollektivavtalet upphör

FILM- OCH TEVEPRODUKTION

 • 25.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 29.9. förhandlingarna inleds 
 • 3.10. förhandlingar
 • 11.10. förhandlingar
 • 13.10. förhandlingar
 • 17.10. förhandlingar
 • 25.10. förhandlingar
 • 27.10. förhandlingar
 • 31.10. det nuvarande kollektivavtalet upphör
 • 1.11. en avtalsfri period inleds
 • 1.11. förhandlingar
 • 2.11. förhandlingar
 • 10.11. förhandlingar
 • 15.11. förhandlingar (inhiberade*)
 • 19.11 förhandlingar (inhiberade*)
 • 20,11 förhandlingar (inhiberade*)
 • 22.11 förhandlingar (inhiberade*)
 • 23.11 förhandlingar
 • 26.11 förhandlingar
 • 28.11 förhandlingar

*Förhandlingarna inhalerade på grund av Pros och Paltas strejkförlikningsförhandlingar med ICT-branschen.

FÖRLAGSREDAKTÖRERNA

 • 17.8. kollektivavtalsseminarium
 • 11.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 26.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 11.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 23.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 2.11. förhandlingsparterna träffas
 • 6.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 10.11. förhandlingarna inleds
 • 15.11. förhandlingar (inhiberade)
 • 20.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 23.11. förhandlingar
 • 23.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 28.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

PRESSEN

 • 7.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 20.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 5.–6.10. kollektivavtalsseminarium om målsättningar
 • 25.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 26.10. pressens konferens för förtroendemän
 • 31.10. förhandlingsparterna träffas
 • 6.11. förhandlingarna inleds
 • 13.11. förhandlingar
 • 20.11. förhandlingar
 • 24.11. förhandlingar (inhiberade)
 • 27.11. förhandlingar
 • 29.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

 

MEDIAHUB HELSINKI (MTV:s nyheter)

MEDIARINKI

 • 31.10. det nuvarande kollektivavtalet upphör
 • 1.11. en avtalsfri period inleds 
 • Förhandlingstidtabellen är ej fastställd. Avtalet är kopplat till förhandlingarna och avtalen i film- och teveproduktionerna.

SANOMA MEDIA FINLAND (SANOMAS RADIOTJÄNSTER)

Förhandlingstidtabellen är ej fastställd. Avtalet är kopplat till pressens förhandlingar och avtal.

YHTYNEET-AVTALET (Yles frilansar)

 • 15.8. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 13.9. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 5.10. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 30.10. förhandlingarna inleds
 • 15.11. förhandlingar
 • 23.11. förhandlingar
 • 27.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

RUNDRADIONS PROGRAMARBETARE

 • 16.8. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 10.10. seminarium om kollektivavtalet
 • 27.10. förhandlingarna inleds
 • 2.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 10.11. förhandlingar
 • 16.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 17.11. förhandlingar
 • 21.11. förhandlingar
 • 22.11. kollektivavtalsutskottet träffas
 • 27.11. förhandlingar
 • 28.11. förhandlingar
 • 29.11. förhandlingar
 • 30.11. det nuvarande kollektivavtalet upphör

ALLMÄNT